Potřebujete … zavést plyn, vytápění, plynovou kotelnu? … Jsme tu pro Vás.

Kdo jsme?

Plynové kotelny, vytápění a plynofikace

Vznik naší firmy se datuje od června 1990, s obchodním názvem Zdeněk Švehla – ŠEA. Od ledna 1991 je firemní známka ŠEA zapsána úřadem průmyslového vlastnictví české republiky v rejstříku obchodních známek pod číslem 169754. Od roku 2000 firma působí na trhu pod obchodním jménem ŠEA s.r.o. Firma byla založena s cílem kvalitně zabezpečit komplexní služby v investiční výstavbě. Jedná se hlavně o rekonstrukce kotelen z pevných a kapalných paliv na paliva plynná. Realizací těchto staveb přispívá naše firma k čistotě ovzduší. Jako hlavní předměty podnikání byly zaznamenány:

  • Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení
  • Revize a zkoušky tlakových nádob a kotlů
  • Topenářství a vodoinstalatérství
  • Investorsko-inženýrská činnost
  • Obchodní činnost

Za první roky své existence si firma vytvořila dostatek finančních prostředků k tomu, aby bez bankovních úvěrů poskytla svým zaměstnancům zajímavou práci a investorům seriozní záruku. Záruční dobu poskytujeme 24-60 měsíců.

Těžištěm firmy je přeměna stávajících neekologických kotelen na ekologické, rozvody plynu a ústředního vytápění vč. podlahového vytápění. Jádro pracovního kolektivu tvoří bývalí pracovníci Výstavby účelových staveb Praha, kteří se podíleli na realizaci významných staveb. Z nejdůležitějších je možno jmenovat výstavbu nemocničních pavilonů FNSP Bulovka, FN Vinohrady, Thomayerovy nemocnice, FN Motol a jiné.

Základní technické vybavení firmy je dobře zajištěno. Pro plynulé zajišťování činnosti má k dispozici 6 firemních aut, z toho 4 dodávková. Dále máme vlastní zásobování vč. skladových prostor, což umožňuje plynulou přípravu stavby. Při zajišťování komplexních zakázek využívá firma výhodných kooperačních vazeb, které umožňují převzetí i těch nejnáročnějších závazků v oblasti rekonstrukce kotelen. Jedná se o stavební část, VZT, elektroinstalace, měření a regulace.